NU'91 inzet cao UMC's

123456789

Begin 2015 starten wij met het overleg over een nieuwe cao UMC - de huidige cao loopt af op 1 april 2015 - waarvoor wij graag input van jou krijgen.

Samen met de NU’91 Klankbordgroep cao UMC hebben we een aantal thema’s gekozen waarop we in dit overleg willen gaan inzetten, te weten: Levensfasebeleid, persoonlijk budget, scholing & ontwikkeling en inkomen & functiewaardering.

Alle reacties van de NU’91-leden bespreken we met de Klankbordgroep en vatten we samen in een concept-inzet. Deze concept-inzet leggen we dan nog een keer aan je voor. De definitieve inzet van NU’91 brengen we in het overleg met de overige vakbonden in, om zo tot een gezamenlijke inzet namens alle bonden te komen voor het overleg met de NFU.

De vragenlijst staat tot 5 januari a.s. online.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en gebruikt.