NU'91 inzet cao VVT

123456789

De onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT gaan op korte termijn weer van start. De reden dat we nog voor de zomer van dit jaar weer in overleg gaan ligt in het feit dat op 01-01-2015 de nieuwe wet WMO en de nieuwe wet langdurige zorg van start gaan. Deze veranderingen in ons zorgstelsel gaan gepaard met grote bewegingen. Er vinden verschuivingen plaats in het zorgaanbod en de financiering van de zorg. Dit vraagt veel van jullie als professionals en daar hoort een cao bij die jullie als werknemer  in deze transitie faciliteert. Wij hebben samen met de klankbordgroep VVT, waarin collega’s van jullie een actieve rol hebben in het cao-traject, gekozen om de inzet voor de komende onderhandelingen op een andere manier tot stand te laten komen.

Samen met de klankbordgroep VVT hebben wij een aantal thema’s benoemd. Deze thema’s worden benoemd in deze enquête die wij onder leden en niet leden verspreiden. Met het uitdrukkelijke verzoek deze enquête in te vullen en ons te laten weten wat je van de thema’s vind en hoe jij wil zien op welke wijze deze thema’s leiden tot een cao-inzet van NU’91.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en gebruikt. Onder alle deelnemers aan dit onderzoek verloten we 100 leuke hebbedingetjes.